NJPW Kizuna Road Night Five Results: (6/20/21)

Earlier today, New Japan Pro Wrestling held their Kizuna Road Night Five event. The show went down at Lily Arena Mito, in Mito, Ibaraki, Japan, and aired on NJPW World. Check out the full results:

NJPW Kizuna Road Night Five

• El Desperado & Yoshinobu Kanemaru def. Ryusuke Taguchi & Yuya Uemura
• Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Master Wato & Yuji Nagata def. Togi Makabe, Tomoaki Honma, Hiroshi Tanahashi & Yota Tsuji
• Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, Toru Yano & YOSHI-HASHI def. Dick Togo, EVIL, Jado & Yujiro Takahashi
• Kazuchika Okada, SHO & YOH def. El Phantasmo, Gedo & Taiji Ishimori
• Los Ingobernables de Japon def. DOUKI, Minoru Suzuki, Taichi & Zack Sabre Jr.