NJPW Kizuna Road 2021 Night Three Results (06/16): Tokyo, Japan

NJPW recently held the third night of their Kizuna Road 2021 Event, which emanated from Korakuen Hall in Tokyo, Japan. The show saw a 10-Man Elimination Match take place in the main event.

Below are the results from the show:

- Hiroshi Tanahashi def. Yuya Uemura.

- Kazuchika Okada def. Yota Tsuji.

- Yuji Nagata, Satoshi Kojima and Hiroyoshi Tenzan def. Tomoaki Honma, Togi Makabe and Kota Ibushi.

- Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Zack Sabre Jr. and Taichi def. BUSHI, Shingo Takagi, SANADA and Tetsuya Naito.

- El Phantasmo, Taiji Ishimori, Dick Togo, Yujiro Takahashi and EVIL def. SHO, YOH, YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii and Hirooki Goto in a 10-Man Elimination Match.