NJPW Kizuna Road Night One Results: (6/14/21)

Overnight, New Japan Pro Wrestling held thier Kizuna Road Night One event. The show went down live from Korakuen Hall in Tokyo, and aired on NJPW World. Check out the full results:

Kizuna Road Night One

• Minoru Suzuki def. Yuya Uemura
• Hiroshi Tanahashi def. Yota Tsuji
• Toru Yano, YOSHI-HASHI, Hirooki Goto & Tomohiro Ishii def. Jado, Dick Togo, EVIL & Yujiro
• Kazuchika Okada, SHO & YOH def. Gedo, El Phantasmo & Taiji Ishimori
• Shingo Takagi, Tetsuya Naito, SANADA & BUSHI def. Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Zack Sabre Jr. & Taichi